Workshop Integrated Reporting

Op basis van onderzoek in de praktijk ontwikkelden we een workshop over integrated reporting, die financieel specialisten helpt zich voor te bereiden op de invoering van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Van Award naar Impact

Het doel van dit project is om op basis van nieuwe inzichten en onorthodoxe modellen vanuit de economische wetenschappen effectieve impact pathways voor creatieve interventies te ontwerpen.

Biomimicry in de marketing

Het vakgebied Biomimicry gebruikt principes uit de natuur als inspiratiebron voor het ontwerpen van productinnovaties. In de marketingpraktijk worden principes uit de natuur nog niet gebruikt.

Lectorenplatform Circulaire Economie 3.0

Hoe kunnen we ondernemers ondersteunen in de circulaire transitie? Wat is de rol die digitalisering hierin kan spelen? En hoe maken we ons huidige voedselproductiesysteem circulair? Actuele vraagstukken, waar het Lectorenplatform Circulaire Economie 3.0 zich over gaat buigen.
Studenten ontvangen Green Belt LEAN management

Assessments Lean Green Belt voor studenten

Vanuit het lectoraat Improving Business bieden we studenten, in samenwerking met de stichting Lean Certification Platform, de mogelijkheid om een Lean Green Belt certificaat te behalen, waarmee je aantoont dat je in staat bent Lean Management toe te passen in de praktijk. Voor veel toekomstige werkgevers is dat een pluspunt.  

Cursus Lean Green Belt voor medewerkers Avans

Wil je leren hoe je Lean Management toepast in de dagelijkse praktijk? Volg dan onze cursus Lean Green Belt voor docenten en medewerkers en behaal in korte tijd het Lean Green Belt certificaat. 
ELEC pictogram

ELEC 2023

De jaarlijkse internationale conferentie ELEC, die elk jaar in een andere Europese stad wordt georganiseerd, richt zich op kennisuitwisseling binnen en tussen onderwijs en bedrijfsleven over Lean-denken als management- en verbeterfilosofie.

Integres

Het INTEGRES Project is een samenwerkingsverband tussen 5 internationale universiteiten. AVANS Hogeschool Breda (Nederland) draagt met haar expertise op het gebied van Sustainability in Business en Integrated Reporting bij aan het project.

Circular Cotton Cascade

Onderzoek naar hoe katoenvezel langer mee kan gaan en meerdere keren een productlevenscyclus kan meemaken door herbruikt te worden in verschillende producten met als eindproduct een worteldoek. Het worteldoek kan dan als voeding voor de bodem dienen.

Betekenisvolle marketing in de detailhandel

Het lectoraat New Marketing wil met dit project een werkwijze ontwikkelen voor de detailhandel om betekenisvolle marketing in hun strategie op te nemen. Daarnaast biedt de werkwijze praktische handvatten voor de retailers om betekenisvolle marketing in te zetten op de (online) winkelvloer.

Smart Assessment Sustainable Tourist Destinations (RAAK-PRO)

Als onderdeel van het NWO onderzoeksproject Smart Assessment Sustainable Tourist Destinations (SASTDes) zoekt het lectoraat New Marketing uit hoe duurzaam toerisme is te vermarkten.

De tool Hoshi Kanri, of Policy deployment

Bij Hoshin Kanri (ook genoemd: Policy deployment) draait het om de vertaling van organisatiedoelstellingen naar de werkvloer en het communiceren van resultaten naar het topmanagement.

Circulariteit in banden

Een aantal rubberafvalstoffen wordt nog steeds verbrand in Nederland. Aanleiding voor de gemeente Oosterhout en het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap van Avans Hogeschool om samen met partijen in de keten te onderzoeken hoe circulariteit in banden kan worden verbeterd.

Continu Verbeteren in een internationale context

In dit project wordt onderzocht of cultuurverschillen van invloed zijn op de factoren die zorgen voor een succesvolle toepassing van Lean Six Sigma in organisaties in een internationale context.

Continu verbeteren binnen de dienstverlenende sector

Door het lectoraat Improving Business is een model ontwikkeld om de verbetercapaciteit van organisaties te meten. Tijdens een longitudinaal onderzoek worden 2 organisaties voor langdurige ouderenzorg (verpleeghuizen en/of thuiszorg) gevolgd. Er wordt gekeken in de mate waarin en in welke vorm deze organisaties bezig zijn met continu verbeteren.

Ecosysteem Mapping

In dit project onderzochten onderzoekers Wouter Swenneker en Kaj Morel van het lectoraat New Marketing, verbonden aan het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap, wat de natuur ons kan leren om de marketing te verbeteren.

Cursus Greenbelt Six Sigma en certificering voor medewerkers van Avans Hogeschool

Greenbelt Six Sigma Certificaat bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarbij de gehele DMAIC methode aan de orde komt. Doel is om te komen tot een gemeenschappelijke taal en aanpak. 

Ontwikkelingen MKB bedrijven Oss

Voor MKB-ondernemersorganisatie TIBO uit Oss is onderzoek gedaan naar de ontwikkelbehoeften van hun leden. Het onderzoek resulteerde in een ontwikkelplan voor TIBO én in aanknopingspunten voor de (door)ontwikkeling van het HBO-onderwijs bij Avans.

Acceptatie van Blockchain Technologie

Dit onderzoek richt zich op de acceptatie van blockchain technologie en aspecten die daar een bijdrage aan leveren.

De noodzaak van Placemaking

Het lectoraat New Marketing onderzoekt in het project Placemaking hoe deze methode kan worden ingezet om binnensteden, wijken en dorpen levendig te houden. Ander focuspunt van het onderzoek is hoe placemaking kan bijdragen aan de levensvatbaarheid van winkels.

Betekenisvolle marketing

In dit project worden nieuwe tools ontwikkeld die de ‘bewuste marketeer’ helpen om meervoudige waardecreatie verder te operationaliseren. Bij meervoudige waardecreatie wordt er naast financiële waarde, ook sociale en ecologische waarde gecreëerd.

Unthinkable Marketing

Het onderzoeksproject ‘Unthinkable Marketing’ is een sectoroverstijgende samenwerking tussen het lectoraat ‘New Marketing’ en het lectoraat ‘Cultural & Creative industries’. Studenten verkennen of 'Unthinkable Marketing' ruimte kan maken voor nieuwe marketing. Marketing, die inzet op het realiseren van een menselijke, eerlijke en duurzame samenleving.

De Kleine Aarde

In samenwerking met Plaats De Kleine Aarde wordt praktijkonderzoek gedaan en worden programma’s gemaakt voor en door onze studenten. Door samen te werken in de praktijk wordt bijgedragen aan belangrijke transities en zorgen we voor persoonlijke ontwikkeling en interdisciplinair onderwijs voor onze studenten.

Impactvol Afstuderen in het hbo

In dit door de NRO gesubsidieerde project ontwerpen we samen met opleidingen, bedrijven, onderzoekers en studenten scenario’s voor afstudeertrajecten waarmee waarde gecreëerd wordt voor alle betrokken partijen.

Omdenken van de wereldwijde waardeketen in de kledingindustrie

In samenwerking met Hogeschool Rotterdam wordt onderzoek verricht naar factoren die duurzame, herstellende praktijken kunnen stimuleren in de wereldwijde waardeketen van de Fast Fashion en confectie-industrie.

The World is Our Village

In deze studie wordt onderzocht of bedrijven bewuster worden en zich verantwoordelijker en duurzamer gedrag gaan gedragen, wanneer ze het gevoel hebben zaken te doen met mensen die hen zowel fysiek als emotioneel nabij staan.

Marketing Sustainable Innovations

Project Marketing Sustainable Innovations is gestart in samenwerking met het Center of Expertise Biobased Economies en de bedrijven NPSP, Upstairs en Wiltec. Het doel is inzicht te krijgen in hoe de stap naar circulariteit kan worden gemaakt en hoe bedrijven dit met hun stakeholders en klanten optimaal kunnen realiseren.

Cultural challenges in Irish-Dutch business

Interculturele competenties vormen een kritische succesfactor voor het doen van zaken in een internationale omgeving. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe vaardigheden kunnen worden ontwikkeld die nodig zijn om succesvol te zijn.

Social value in a new economic era

Onderzoek naar de methode waarop social enterprises zich positioneren en maatschappelijke meerwaarde realiseren om zo exploitatie te vergroten.

Circulaire metaalketen vanuit de recylingbranche

Het ontwerp van een aantal apparaten levert soms knelpunten op voor recycling en hergebruik van alle onderdelen ervan. In dit project onderzoekt het lectoraat hoe hoogwaardig hergebruik en recycling van huishoudelijke apparaten en accu’s kan worden verbeterd.

Vervolgonderzoek DMAIC bij praktijkopdrachten binnen bedrijfskunde hbo

Onderzoek naar gebruik van DMAIC-onderzoek bij stage- minor- en afstudeertrajecten in HBO-opleidingen. Nadruk ligt op afstuderen, om het HBO-waardig eindresultaat aan te tonen.

Sustainable Development Goals in Brabant

Onderzoek naar de mate waarin Brabantse bedrijven de Sustainable Development Goals toepassen in hun bedrijfsvoering.

Stakeholdermanagement

Een onderzoek naar Stakeholdermanagement en de toepassingen binnen bedrijven.

Acceptatie van Blockchain Technologie

Dit onderzoek richt zich op de acceptatie van blockchain technologie en aspecten die daar een bijdrage aan leveren.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.