Circular Cotton Cascade

Wij streven naar meervoudig gebruik van katoen, door innovatieve manieren van samenwerking te creëren op basis van co-creatie, vertrouwen en doelgerichtheid. Hierbij wordt gekeken naar de katoenvezel. We onderzoeken hoe deze langer kan meegaan en meerdere keren een productlevenscyclus kan meemaken door herbruikt te worden in verschillend producten met als eindproduct een worteldoek, dat als voeding voor de bodem kan dienen. Dit doen we met een aantal partners, namelijk: GVK society, Aadya FPC, Yasasree Viroha & B.V., HAVEP, CWS, I-DID, Sympany, Sympact solutions en Upset.

 

Projectleider
Looptijd
juni 2021 t/m december 2023

Nederland wil in 2050 een circulaire economie zijn. Een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. Het zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen is ook voor de textielbranche van belang. De meest gebruikte en bekende hernieuwbare plantaardige grondstof voor de textielindustrie is katoen. De huidige niet-circulaire productie en toepassingen van katoen hebben vergaande negatieve impact op mens en milieu. De gebruikersduur van kleding wordt steeds korter en afgedankte kleding wordt laagwaardig verwerkt om uiteindelijk alsnog te worden verbrand. Zowel het economische als duurzame verbeterpotentieel voor circulair textiel is dan ook enorm. De kwaliteit van katoen vermindert met iedere (mechanische) recyclingstap omdat de vezellengte steeds korter wordt. De uitdaging is om meermaals te recyclen waarbij in iedere recyclestap waarde wordt behouden en gecreëerd. Als uiteindelijke stap wordt nagestreefd de grondstof veilig terug te laten keren naar de biosfeer als voedingsmiddel waarna een nieuwe cascade kan beginnen: een kringloop in de vorm van regeneratieve cascades. Om dit te realiseren moet de hele keten samenwerken in een transparant systeem waarbij stakeholders meervoudige waarde in balans ontwikkelen, zodat geen partij in de keten wordt benadeeld. Organisaties worstelen met deze veranderende rollen en zoeken nieuwe bedrijfsmodellen, waarin herstel en volhoudbaarheid boven oneindige groei en uitputting staan. In dit project werken Nederlandse bedrijven (met name MKB) uit de gehele textielketen samen met Indiase bedrijven om de werking van een katoencascade -een regeneratief, circulair systeem van katoenzaad tot worteldoek- te onderzoeken en op te tekenen. Een interdisciplinaire benadering is hierbij cruciaal. De nadruk ligt zowel op onderzoek naar de technische haalbaarheid van de katoenvezel als op de ontwikkeling van collaboratieve bedrijfsmodellen. 

Initiatief

Het CoE BWNO is penvoerder van dit project en is financieel verantwoordelijk. Het lectoraat SSI is opstarter van dit project en Karen Janssen projectleider.

Aanpak

Het onderzoek bestaat uit verschillende vormen. Belanghebbenden (projectpartners en andere samenwerkingspartners) zullen tijdens verschillende workshops aan de slag gaan met het onderwerp om tot resultaten te komen. Daarnaast zullen er innovatiestudies worden uitgevoerd om de beste en meest duurzame kwaliteit van katoen te onderzoeken.

Inhoud

1.     Het ontwerp van de Cotton Cascade is erop gericht de doeltreffendheid van de middelen te maximaliseren door de meeste economische waarde te creëren over meerdere gebruiksmomenten. Het onderzoek in deze fase richt zich zowel op de technische haalbaarheid van de katoenvezel als op de ontwikkeling van coöperatieve bedrijfsprincipes, gebaseerd op waarden, vertrouwen en open communicatie.

2.     Logistiek: In deze fase worden ideeën voor een collaboratief waardenetwerk ontwikkeld als opvolger van de traditionele lineaire toeleveringsketen. Het onderzoek in deze fase richt zich op de voorwaarden waaronder de partners dit netwerk willen organiseren.

3.     Waarde en impact: Een duidelijk wederzijds begrip in deze fase van alle waarden en impactdoelstellingen van elke stakeholder is essentieel om een systeem te kunnen vormen waarin we een win-winsituatie creëren voor alle partners en de planeet.

4.     Door innovatieve manieren van samenwerking op basis van co-creatie, vertrouwen en doelgerichtheid streven wij naar meervoudig hergebruik van dezelfde hulpbron.

Maatschappelijke impact

De kledingindustrie is verantwoordelijk voor een aantal vervuilende factoren. Je kunt bijna 40 kg CO2 per jaar besparen door 6 kledingstukken minder te kopen. Als iedere Nederlander dat zou doen scheelt het net zoveel CO2-uitstoot in een jaar als 85,000 keer met de auto rond de wereld (Milieucentraal.nl, 2022). Wanneer de katoenvezel opnieuw gebruikt kan worden in verschillende producten worden verschillende aspecten van de vervuilende kledingindustrie beperkt. Kledingproductie die gebruik maakt van katoen zorgt momenteel voor veel problemen. Zo gebruikt alleen al de katoenteelt een indrukwekkende hoeveelheid water, landbouwgrond en schadelijke bestrijdingsmiddelen. Voor katoen moeten katoenplanten verbouwd worden, hiervoor is veel landbouwgrond nodig. Daarnaast vereist katoenteelt vereist zelfs heel veel water, terwijl katoenplantages vaak juist in gebieden liggen waar het weinig regent. Daarnaast gebruiken producenten bij het verbouwen van basismateriaal als katoen vaak bestrijdingsmiddelen. Overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen kan flinke schade toebrengen aan ecosystemen. Naast schadelijkheid voor het milieu kunnen chemicaliën ook heel schadelijk zijn voor werknemers en de lokale bevolking (Milieucentraal.nl, 2022). Het voordeel van het hergebruik van katoenvezels voor de maatschappij komt voort uit het minimaliseren van eerdergenoemde nadelen van de katoenproductie voor mens en maatschappij.

Brede Welvaart

Brede welvaart gaat uit van welvaart voor iedereen. Door de katoenvezels te recyclen nadat ze in een kledingstuk gedragen zijn kan veel van deze nadelige effecten van katoenproductie geminimaliseerd worden. Waardoor er meer welvaart bestaat voor iedereen en de omgeving minder belast wordt.

Partners betrokken bij het Circular Cotton Cascade project

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.