Van Award naar Impact

De transitie naar duurzame energie en materialen, met een lage footprint en gereduceerd klimaat effect (“circulair” resp. “klimaatneutraal”) zijn hoogstaande doelen op vrijwel alle politieke en ambtelijke beleidsagenda’s. De gebeurtenissen van deze zomer in Europa – bosbranden in het zuiden, overstromingen in het noorden – hebben de urgentie van de problematiek nog eens duidelijk gemaakt.

Looptijd
maart 2022 t/m januari 2023
Lectoraat
Onderzoeksteam

Industrie en wetenschap werken gemotiveerd aan de bevordering van nieuwe en duurzame materialen en energie van plantaardige oorsprong: hernieuwbare, hergroeibare materialen en energie met een lage footprint en klimaatimpact. De ontwikkeling van deze “biobased” oplossingen is een belangrijk pad dat we op weg naar een koolstof-neutrale economie kunnen bewandelen. Binnen bedrijfsleven en maatschappij bestaat er behoorlijk wat interesse voor biobased alternatieven.

Ook de creatieve industrie wil haar bijdrage leveren aan deze transitie. Zo vormt ‘Energietransitie en Duurzaamheid’ één van de vier thematische zwaartepunten binnen het missiegedreven Innovatiebeleid, waarvan de topsector Creatieve Industrie onderdeel uitmaakt. Met betrekking tot de materiaaltransitie is er sprake van een grote diversiteit aan bijdragen en projecten vanuit de creatieve industrie. Met name de innovatieve koplopers binnen de ontwerpwereld, mode en architectuur hebben de materiaaltransitie
omarmd, getuige de vele inzendingen en gewonnen Awards op bijvoorbeeld de Dutch Design Week, BAD Awards en WDCD challenges. Methodologieën als design thinking maken het mogelijk om het praktisch- menselijke, esthetische en technologische perspectief te integreren met de duurzaamheidsdoelen in het gebruik van hernieuwbare materialen.

Probleemstelling

De impact van de catastrofale effecten van de klimaatverandering op ons dagelijks leven nemen toe. Dit betekent dat ook de materiaaltransitie in een hogere versnelling hoort te komen. Hierbij kan en wil de creatieve industrie een belangrijke rol vervullen. Haar creatieve uitingen en sleutelmethodieken (Key Enabling Methodologies of KEM’s) bieden kansen om onderzoeks- en ontwikkelprocessen binnen productieketens te ontwrichten en het innovatievermogen van deze ketens te verhogen.

Binnen dit onderzoek wordt op zoek gegaan naar een effectieve inzet van creatieve uitingen en KEM-ondersteunde innovatieprocessen om de noodzakelijke versnelling in de toepassing van biobased materialen
en ontwerpen te bereiken.

Doel onderzoek

Het doel van dit project is om op basis van nieuwe inzichten en onorthodoxe modellen vanuit de economische wetenschappen effectieve impact pathways voor creatieve interventies te ontwerpen. De focus ligt op interventies die gericht zijn op het versnellen van de duurzame materialentransitie. De onderzoekers willen met dit onderzoek vaststellen of en hoe heterodoxe economische modellen benut kunnen worden om samen met creatieve ontwerpers en beleidsmakers en stakeholders nieuwe pathways te ontwikkelen of bestaande pathways te verbreden om daarmee de (milieu)impact van biobased oplossingen te vergroten.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.