Circulariteit in banden

Een aantal rubberafvalstoffen wordt nog steeds verbrand in Nederland. Aanleiding voor de gemeente Oosterhout en het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap van Avans Hogeschool om samen met partijen in de keten te onderzoeken hoe circulariteit in banden kan worden verbeterd.

Projectleider
Onderzoeksthema
Looptijd
februari 2022 t/m februari 2024
Onderzoeksteam

Na verkenning van de situatie en ketenspelers van negen verschillende reststromen kwam de focus op twee ketens: die van fietsbanden en van minicontainerbanden. Het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap van Avans en de gemeente organiseerden drie online cocreatiesessies waarin ze met bedrijven verbeteringen prioriteerden en concreet maakten.

 

Om meer te lezen over dit project: Bekijk hier het online magazine.

 

Conclusies

In fietsbanden wordt het recyclingplan van producent Schwalbe komend jaar met veel belangstelling gevolgd. Bij minicontainers blijkt de gemeente het onderstel eenvoudig te kunnen de- en hermonteren onder nieuwe containers. Hoewel dit in Oosterhout alleen al circa 10.000 banden per jaar bespaart, willen containerleveranciers nog niet direct mee. Ook is deze verbetering nog niet in aanbestedingen van gemeenten opgenomen. 

Daarom agendeert Gemeente Oosterhout dit bij NVRD en producentenstichting Klair teneinde hergebruik van onderstellen landelijk de standaard te maken. Want door containeronderstellen te hergebruiken besparen gemeenten grondstoffen en productiemiddelen ter waarde van 0,005% van de klimaatdoelen van 2030 en zelfs 3,8% van het gemiddeld jaarlijks industriewatergebruik.

 

Inleiding

Vanaf 2020 helpen gemeente Oosterhout en Avans Hogeschool bedrijven in hun ambitie om circulair te ondernemen. Dit gebeurt onder andere via het Residue In Value Out-collectief Oosterhout (RIVO, zie www.rivo.nu). Ondernemers werken hier samen met gemeente en onderzoekers aan concrete matching van vraag en aanbod in rest- en grondstoffen en kansen en projecten. 

 

Aanleiding

QuickScans van Avans-onderzoekers brachten in 2021 circa 30 opties aan het licht bij Oosterhoutse ondernemingen die kansrijk zijn voor circulariteit. Rubber gerelateerde reststromen vormen er een van, waarvan rubberbanden de bekendste zijn. Met subsidie van het O&O-fonds van Regio West-Brabant kon gemeente Oosterhout in september 2021 met Avans nader onderzoek starten.

 

Onderzoeksvragen

Gemeente en Avans voerden een praktijkgericht actieonderzoek uit met de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat zijn de belangrijkste rubber-reststromen in Nederland en wat is de stand van zaken in circulariteit binnen elke stroom?                         
  • Wat zijn de belangrijkste rubber-reststromen in Nederland en wat is de stand van zaken in circulariteit binnen elke stroom?
  • Welke reststroom wil en kan gemeente Oosterhout binnen het project aanpakken?
  • Welke circulair(der)e oplossingen zijn voor deze reststroom mogelijk?
  • Welke ketenspelers hebben hier een rol of kunnen dit hebben?
  • Welke mogelijkheden zien ketenspelers en wat willen ze betekenen?
  • Welke stappen kan gemeente met welke ketenspeler zetten naar een oplossing?
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.