Continu verbeteren binnen de dienstverlenende sector

Toetsing van het model “elementen van een continue verbeterende organisatie”. Door het lectoraat Improving Business is een model ontwikkeld om de verbetercapaciteit van organisaties te meten. Hierin zijn elementen opgenomen die leiden tot continu verbeterende organisaties.

Looptijd
februari 2022 t/m februari 2024
Lectoraat

Dit model wordt al getoetst op validiteit binnen de maakindustrie. Gezien de verschillen in processen tussen maakindustrie en dienstverlening dient de vraag zich aan of het model ook bruikbaar is voor de dienstverlening. Deze vraag kan worden gesteld voor zowel de profit als non profit dienstverlening. In dit onderzoek wordt de non-profit centraal gesteld.

 

Tijdens een longitudinaal onderzoek worden 2 organisaties voor langdurige ouderenzorg (verpleeghuizen en/of thuiszorg) gevolgd. Er wordt gekeken in de mate waarin en in welke vorm deze organisaties bezig zijn met continu verbeteren.

Hiervoor zal na een nulmeting de organisatie met een frequentie van 4 maal per jaar worden gevolgd. Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten en interviews. De uitkomsten worden teruggekoppeld naar de organisatie.

 

Doel van het onderzoek is enerzijds het model te toetsen en waar nodig te vervolmaken op bruikbaarheid voor dienstverlenende processen. Anderzijds het volgen van het continu verbeteren op langere termijn binnen de deelnemende organisaties. Daarnaast willen we graag een bijdrage leveren aan de verbetercultuur binnen deze organisaties.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.