De noodzaak van Placemaking

Betekenisvolle marketing creëert ecologische, sociale en economische waarde. Daarmee richt het zich op de belangen van alle betrokken stakeholders. Zakelijke welvaart, maatschappelijk welzijn en persoonlijk welbevinden gaan hierin hand in hand en wegen even zwaar. Op dit moment staan retail, winkelgebieden en binnensteden op economisch en sociaal vlak onder druk.

Looptijd
februari 2022 t/m februari 2024
Lectoraat
Aanleiding

Economisch gezien speelt online shopping een grote rol. Mensen gaan minder vaak naar een fysieke winkel en dat leidt mede tot veel leegstand in winkelgebieden. Omdat de enige functie van deze gebieden winkelen is, hebben mensen hier verder weinig te zoeken. Er is nauwelijks sociale waarde. Wonen, werken, ontspannen en ontmoeten doen mensen op andere plekken. Zouden we deze functies weer combineren in een gebied, dan komt vanzelf de levendigheid terug en is het voor winkels ook makkelijker om levensvatbaar te blijven. Het is dan geen winkelgebied meer, maar een gebied met winkels.

Dit vraagt om een andere methode van gebiedsontwikkeling. Placemaking is zo’n methode. Deze methode betrekt de eindegebruikers van het gebied bij de ontwikkeling ervan. Ondernemers, centrummanagers, vastgoedeigenaren, gemeenten, bewoners en bezoekers zitten samen aan tafel om een duurzame gebiedsvisie te ontwikkelen. Zo draagt placemaking bij aan betekenisvolle marketing van gebieden met winkels. Placemaking gaat dus niet uit van een ruimtelijk ontwerp of plan. Het werkt vanuit een samenhangend netwerk van lokale interventies die de functionaliteit en leefbaarheid van een gebied verbeteren.

 

Onderzoek

Het lectoraat New Marketing onderzoekt in het project Placemaking hoe deze methode kan worden ingezet om binnensteden, wijken en dorpen levendig te houden. Ander focuspunt van het onderzoek is hoe placemaking kan bijdragen aan de levensvatbaarheid van winkels. Het is een radicaal andere manier om naar winkelgebieden te kijken. En dat is hard nodig. De huidige samenleving vraagt om gebieden in wijken en binnensteden die verschillende functies combineren. Waar mensen niet alleen naar toe gaan om te winkelen, maar ook om te wonen, te werken, te ontspannen en elkaar te ontmoeten. En dat is precies waar placemaking op inzet. Met de uiteindelijke gebruikers aan het roer.

 

Magazine

Meer weten over dit onderzoek? Lees dan het digitale magazine.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.