SUSTainable Artistic INnovation (Sustain) - SPACEMAKERS

 In SUSTAIN doen we gericht onderzoek naar innovatiebrokers, ‘derde partijen’ die ernaar streven kunst en ondernemerschap als verschillende innovatiesferen effectief bij elkaar te brengen. 

Looptijd
01-09-2021- 01-09-2023
Onderzoeksteam

Zowel in de kunsten als onder ondernemers zien we initiatieven gericht op het (door)ontwikkelen van een ‘volhoudbare’1 economie. Partijen uit beide domeinen zoeken naar wegen om een generatieve economie te bewerkstelligen, een economie die – anders dan een extractieve economie gebaseerd op het principe van leegtrekken – met een ingebouwde neiging sociaal rechtvaardig en ecologisch duurzaam te zijn. 

Vanwege hun veronderstelde complementaire kwaliteiten wordt veel verwacht van samenwerking tussen kunstenaars en ondernemers in innovaties voor een volhoudbare economie. Hoewel samenwerkingsverbanden steeds vaker worden aangegaan, is de praktijk weerbarstig en blijft de gezochte synergie grotendeels uit.  

In SUSTAIN doen we gericht onderzoek naar innovatiebrokers, ‘derde partijen’ die ernaar streven kunst en ondernemerschap als verschillende innovatiesferen effectief bij elkaar te brengen.  

De centrale vraag die we willen beantwoorden luidt:  

 Welke vraagstukken en spanningen dienen zich in welk deel van het innovatietraject aan en hoe kunnen de verschillende typen innovatiebrokers hierin handelen om nu en in de toekomst de gebundelde innovatiekracht van ondernemers en kunstenaars richting een volhoudbare economie te versterken? 

 

In SUSTAIN ontwikkelen we een gefundeerd en handzaam Brokers Kenniscanvas dat beschrijft welke spanningen zich ontwikkelen in samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars en ondernemers en waarom en hoe die werkzaam te maken. We richten ons op het ‘gedoe’ in de samenwerking, en ontwikkelen vóór en mét de innovatiebrokers kennis over hoe synergie te realiseren, zowel in het hier en nu als op lange termijn.  

Met dit onderzoek willen we effectiviteit in samenwerking tussen ondernemers en kunstenaars vergroten ten behoeve van een volhoudbare economie.   

De foto is een metaforische verbeelding voor de praktijk van een Spacemaker. De Rietplant en de Spacemaker vertonen gelijksoortige karaktereigenschappen.

Foto: Marga Rotteveel

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.