De komende decennia staan we voor grote maatschappelijke uitdagingen. De biodiversiteit verschraalt en extreme weersomstandigheden ontwrichten steeds vaker onze samenleving. Grondstoffen raken op en door gebrek aan voldoende menskracht lopen bedrijfsprocessen spaak en vallen nóg meer medewerkers uit. Hoe groot of klein een bedrijf, instelling of organisatie ook is, ongeacht de branche, profit of non profit: ze kunnen allemaal een verschil maken in hoe we nu én in de toekomst omgaan met deze uitdagingen.

Vanuit het CoE BWNO helpen we bedrijven, instellingen en organisaties graag te onderzoeken welk verschil zij kunnen maken. De sleutel ligt daarbij wat ons betreft in ‘nieuw ondernemerschap’: ondernemen op een manier die bijdraagt aan menselijke en natuurlijke waarden en die schade herstelt – maar liever nog voorkómt. Door bijvoorbeeld nieuwe organisatievormen te vinden voor duurzame energievoorzieningen, bedrijfsprocessen te verduurzamen, of voortaan in jaarverslagen niet meer alleen op financiële aspecten te rapporteren, maar ook over milieu-impact en de zorg voor het menselijk kapitaal. De resultaten uit de onderzoeken kunnen direct in de praktijk worden toegepast. Zo maken we samen meteen al een verschil op weg naar brede welvaart in de toekomst.

Wat is brede welvaart?

Welvaart meten we nu nog vooral als economische groei en financiële vooruitgang. Inzet van grondstoffen en mensen wordt hierbij als onvermijdelijk gezien en van uitputting en uitbuiting kijken we liever weg. Maar de aarde en de maatschappij bereiken hun grenzen. Daarom is een transitie naar brede welvaart noodzakelijk.

Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Materieel en financieel, maar ook aspecten als onderwijs, gezondheid en een prettig leefmilieu. Leven in brede welvaart betekent ook dat iedereen, nu en in de toekomst, de mogelijkheid heeft die welvaart voor zichzelf waar te maken. Daar is nieuw ondernemerschap voor nodig: ondernemerschap dat een bijdrage levert aan menselijke en natuurlijke waarden en dat zich inspant om schade te herstellen maar liever nog voorkómen. De transitie naar brede welvaart vraagt om een andere manier van kijken, om andere kennis en inzichten. Ook voor bedrijven en instellingen.

Wat doen we voor (en met) bedrijven en instellingen?

Samen met bedrijven en instellingen willen we een verschil maken in de transitie naar brede welvaart en nieuw ondernemerschap. Hoe we dit doen? Door praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Concreet werken we samen met bedrijven en instellingen door:

  • Partnerschappen te sluiten waarin kennis en praktijkervaring gedeeld worden;
  • Met elkaar bekijken welke veranderingen voor bedrijven en instellingen bijdragen aan meervoudige waardecreatie en het meeste impact hebben op brede welvaart;
  • Samen te verkennen wat het beste plan van aanpak is en welke partners nodig zijn om mee samen te werken voor een breed gedragen resultaat;
  • Gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar een specifiek onderwerp op projectbasis;
  • Bedrijven en instellingen te ondersteunen door het bieden van kennis en kunde van docenten en studenten van aangesloten opleidingen van Avans Hogeschool.

Samen de juiste (onderzoeks)vraag bepalen en vervolgens onderzoek doen, doen we in co-creatie. We gaan met elkaar in gesprek en verkennen wat de onderliggende vraag is en wat we voor elkaar  kunnen betekenen. Dat is de eerste stap. Vervolgens maken we samen een plan van aanpak en werken dit uit in een onderzoeksplan, waarin we doelstellingen van het onderzoek en de op te leveren eindproducten vastleggen. Daarna gaan we samen op weg naar het doel dat we willen bereiken. Dat vraagt van alle partners commitment, inzet en energie. Zo maken we samen het verschil.

Ook aan de slag?

Wij werken graag met jouw organisatie samen aan de transitie naar een brede welvaart door nieuw ondernemerschap. Zie jij dat ook zitten? Vul het contactformulier in, dan plannen we graag een kennismakingsgesprek met je in.

Ik wil aan de slag!

Ben je als ondernemer bezig met een nieuwe manier van ondernemen en heb je bepaalde vraagstukken waar je tegenaan loopt die je niet alleen wil of kan oplossen? Ontdek dan op deze webpagina wat CoE BWNO voor jou en je bedrijf kan betekenen.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.