Ons praktijkgerichte onderzoek startte bij Avans Hogeschool in 2014 als het Expertisecentrum Sustainable Business. In dit expertisecentrum lag de focus op duurzaam ondernemen. Naarmate het expertisecentrum groeide, groeide ook het besef dat voor duurzaam ondernemen in feite een systeemverandering nodig. Het huidige economisch denken in termen van financiële welvaart is niet langer houdbaar. De blik moet breder worden, het economische kompas herijkt. Daarom hebben we bij onze doorontwikkeling naar Centre of Expertise het aandachtsgebied van ons onderzoek verbreed: van ‘duurzaam ondernemen’ naar  ‘brede welvaart en nieuw ondernemerschap’. Centres of Expertise zijn ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om een sterkere verbinding te maken tussen het hoger onderwijs en maatschappelijke vraagstukken. In publiek-private samenwerkingen werken CoE’s daarvoor met praktijkpartners aan onderwijsvernieuwing, onderzoek en innovatie.

Centres of Expertise rond maatschappelijke vraagstukken

Het CoE BWNO is een initiatief van Avans Hogeschool. In de Ambitie 2025 heeft Avans als missie uitgesproken om lerende, onderzoekende en ondernemende professionals op te leiden die klaar zijn voor de wereld van morgen en later. Vanuit deze ambitie kiest Avans Hogeschool ervoor om het praktijkgericht onderzoek te focussen op vier thematische zwaartepunten waaraan de hogeschool een bijdrage kan en wil leveren. Ieder zwaartepunt is ondergebracht in de organisatorische vorm van een Centre of Expertise (CoE). Naast het CoE BWNO zijn dat:

  • Centre of Expertise MNEXT: gericht op de maatschappelijke opgave om de transitie naar een klimaat neutrale en circulaire samenleving te realiseren.
  • Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht: gericht op de bestuurlijke, sociale, juridische, ethische, economische en technologische condities voor de creatie, besturing en organisatie van een veilige en veerkrachtige stedelijke samenleving.
  • Centre of Expertise Perspectief in Gezondheidgericht op het bijdragen aan de gezondheid, het welzijn en vitaliteit van mensen en de wijze waarop we dat in onze samenleving organiseren.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.