Bijdragen aan oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken die onze samenleving bedreigen, zoals de opwarming van de aarde, verlies van biodiversiteit en uitputting van grondstoffen en mensen. Dat is de inzet van het praktijkgerichte onderzoek waar we ons op richten. In het bijzonder kijken we daarbij naar wat wij noemen ‘nieuw ondernemerschap’: ondernemen op een manier die bijdraagt aan menselijke en natuurlijke waarden en die schade herstelt – maar liever nog voorkómt.

Ons onderzoek doen we samen met anderen: bedrijven, overheden, organisaties en (kennis)instellingen, maar ook verenigingen of particulieren. Want wij zijn er van overtuigd dat wanneer onderzoekers en mensen uit de praktijk samenwerken, grote stappen gezet kunnen worden richting brede welvaart. Het verzamelen van kennis, door onderzoek, en het implementeren van deze kennis door ondernemers, bedrijven en instellingen maakt het mogelijk daadwerkelijk verschil te maken in de transitie naar brede welvaart.

Wat is brede welvaart?

Welvaart meten we nu nog vooral als economische groei en financiële vooruitgang. Inzet van grondstoffen en mensen wordt hierbij als onvermijdelijk gezien en van uitputting en uitbuiting kijken we liever weg. Maar de aarde en de maatschappij bereiken hun grenzen. Daarom is een transitie naar brede welvaart noodzakelijk.

Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Materieel en financieel, maar ook aspecten als onderwijs, gezondheid en een prettige leefomgeving. Leven in brede welvaart betekent ook dat iedereen, nu en in de toekomst, de mogelijkheid heeft die welvaart voor zichzelf waar te maken. Daar is nieuw ondernemerschap voor nodig: ondernemerschap dat een bijdrage levert aan menselijke en natuurlijke waarden en dat zich inspant om schade te voorkómen. De transitie naar brede welvaart vraagt omandere kennis en inzichten en andere manieren van handelen. Met ons onderzoek willen we daar een bijdrage aan leveren.

Hoe ziet onderzoek bij CoE BWNO er uit?

Bij CoE BWNO werken onderzoekers met lectoren en collega’s aan praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt aan een economie van brede welvaart en het ondernemerschap dat daarbij hoort. Praktijkgericht onderzoek start met een relevante vraag vanuit de praktijk, die samen met partners uit het werkveld, docenten en studenten wordt aangepakt. Niet alleen om te komen tot een advies, maar ook om betekenisvolle impact te realiseren en kennis te verwerven. Binnen ons kennisprogramma onderscheiden we daarvoor twee onderzoekslijnen. Ten eerste is dat het onderzoek naar brede welvaart. Hierin komen bijvoorbeeld vragen aan bod als:

  • Wat verstaan mensen onder brede welvaart, en hoe ziet de samenleving als geheel dat?
  • Is het antwoord op die vraag afhankelijk van de positie die individuele mensen in de maatschappij hebben of innemen?
  • Wat hebben mensen, gemeenschappen en organisaties nodig aan handelingsmogelijkheden (agency) om hun brede welvaart te bereiken?
  • Hoe werken de waarden en mensbeeld van de ondernemer door in betekenisvolle bedrijfsvoering?
  • Als de handelingsmogelijkheden afhankelijk zijn van macht, vrijheid en middelen, hoe zorgen we dan voor een rechtvaardige verdeling daarvan?
  • Wat zijn de uitgangspunten en spelregels van een economie die gericht is op het bereiken van brede welvaart en die respect voor natuur en mens waarborgt, nu en in de toekomst?

De tweede programmalijn betreft nieuw ondernemerschap. Voorbeelden van onderzoeksvragen hierin zijn:

  • Hoe vindt vernieuwing naar een vorm van brede welvaart plaats in formele en informele organisaties en samenwerkingsverbanden?
  • Hoe blijft een organisatie of samenwerkingsverband ook economische welvaart creëren als de focus komt te liggen op brede welvaart?
  • Wat zijn de uitgangspunten om in een economie van brede welvaart te ondernemen?

In co-creatie, van lectoren en andere onderzoekers in samenwerking met bedrijven en instellingen en met docenten en studenten van opleidingen, doen we onderzoek naar de antwoorden op deze vragen.

Ook aan de slag?

Wil je met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan de transitie naar brede welvaart en nieuw ondernemerschap? We gaan graag met je in gesprek!

Ik wil aan de slag!

Wil je meer weten over ons kennisprogramma en de lectoraten? Ga dan naar deze webpagina.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.