Cursus Greenbelt Six Sigma en certificering voor medewerkers van Avans Hogeschool

 

Greenbelt Six Sigma Certificaat bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarbij de gehele DMAIC methode aan de orde komt. Doel is om te komen tot een gemeenschappelijke taal en aanpak

Projectleider: Ton van Kollenburg
Onderzoeksthema: Breda welvaart, Impactvolle waardeketens en Nieuw ondernemerschap
Looptijd: Afgerond
Lectoraat: Improving Business

 

De DMAIC methode wordt als verbetermethode veelvuldig toegepast bij voornamelijk industriële bedrijven. Dit is een gestructureerde methode, waarbij per fase een aantal tools kunnen worden ingezet. Het onderzoek kan kwalitatief en/of kwantitatief van aard zijn. Bij Six Sigma gaat het met name om een kwantitatief onderzoek.

Bij Six Sigma is er sprake van een aantal levels. Voor het bepalen van de leverbetrouwbaarheid van een leverancier, wordt meestal uitgegaan van 95% betrouwbaarheid. Dit komt overeen met een sigma level van 2. Regelgrenzen voor het opstellen van kwaliteitscontroles, zijn vastgelegd op 3 sigma. Dit houdt in, dat uitgegaan wordt van een kwaliteits niveau van 99.7%. Hierbij accepteren we dus 3 fouten per 1000 geproduceerde producten. Niet voor alle bedrijven is dat genoeg. Bij 6 sigma spreken we van 3.4 fouten per miljoen producten of opportunities.

De DMAIC methode wordt steeds belangrijker voor studenten bij de aanpak van stage en afstudeeropdrachten. Het is dan ook essentieel dat docenten, die betrokken zijn bij de begeleiding en de beoordeling van deze studenten, kennis bezitten van de DMAIC methode.

Aangezien het certificaat dient te voldoen aan de ASQ eisen, zijn de behandelde onderwerpen in deze collegereeks, hierop gebaseerd. De nadruk in de colleges zal vooral liggen op de uitleg van kwantitatieve methoden en de statistische aanpak binnen de DMAIC methode.

Naast een theoretisch gedeelte, dient er door de deelnemers ook een praktijkgedeelte te worden uitgevoerd. De opdracht kan individueel, in tweetallen en bij uitzondering in drietallen worden verricht. De voorkeur gaat er naar uit om het project in een bedrijf uit te voeren, waardoor de deelnemer meer affiniteit krijgt met het beroepenveld

Aan het einde van deze training:

  • heeft de deelnemer kennis van de verschillende tools binnen de DMAIC methode;
  • kan de deelnemer zijn/haar kennis van 6 Sigma toepassen binnen het onderwijs en bij de begeleiding van praktijkopdrachten van studenten.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.